Mga halimbawa ng sanaysay na napapaloob sa teoryang dekonstruksyon

Teoryang Feminismo v Ang layunin ng panitikan ay magpakilala ng mga kalakasan at kakayahang pambabae at iangat ang pagtingin ng lipunan sa mga kababaihan. Ang mga paraan ng pag-ahon mula sa kalugmukan sa adka ay nagsisilbing modelo para sa mga mambabasa. Ibinabahagi ng may-akda ang mga kaugalian, paniniwala at tradisyon minana at ipasa sa mga sunod na salinlahi.

halimbawa ng akda na teoryang dekonstruksyon

Samakatuwid, kung ano ang sinasabi ng may-akda sa kanyang panitikan ang siyang nais niyang ipaabot sa mambabasa — walang labis at walang kulang. Mga mahirap lalong nasasadlak. Biniigyang diin ng imahismo ang pagpili ng tiyak na salita, kalayaan sa pagpili ng mga paksa at forma at ang paggamit ng mga salitang karaniwang ginagamit sa araw-araw.

Karamihan sa mga imahismo ng manunulat ay nagsusulat sa malayang verso kaysa sa formal na may sukat na Paraan para magkaroon ng istraktura ang tula.

Lawrence at Richard Aldington.

Mga halimbawa ng teoryang dekonstruksyon?

Inilalahad din nito ang mga pilosopiya o proposisyong nagsasaad sa pagkatama o kamalian ng isang kilos o ugali ayon sa pamantayang itinakda ng lipunan. Ngunit hindi basta-basta masusuri ang mga simbolismo sa akda.

Mga akdang dekonstruksyon

Teoryang Historikal v Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang karanasan ng isang lipi ng tao na siyang masasalamin sa kasaysayan au bahagi ng kanyang pagkahubog. Teoryang Queer v Ang layunin ng panitikan ay iangat at pagpantayin sa paningin ng lipunan sa mga homosexual.

Teoryang Eksistensyalismo v Ang layunin ng panitikan ay ipakita na may kalayaan ang tao na pumili o magdesisyon para sa kanyang sarili na siyang pinakasentro ng kanyang pananatili sa mundo human existence. Nagbibigay-pansin sa hanay ng mga salita at simbolismo ang nasabing kilusan.

Ipinakikita rin dito na bawat lipi ay natatangi. Sa unang dalawang dekada ng ika siglo lumalaganap ang imahismo bilang isang kilusang panulaan sa Estados Unidos at Ingletera. Teoryang Humanismo v Ang layunin ng panitikan ay ipakita na ang tao ang sentro ng mundo; ay binibigyang-tuon ang kalakasan at mabubuting katangian ng tao gaya ng talino, talento atbp.

Ipinakikita rin sa akda na gagawin at gagawin ng isang nilalang ang lahat upang maipaalam lamang ang kanyang pag-ibig sa tao o bayang napupusuan. Pinaniniwalaan kasi ng ilang mga pilosopo at manunulat na walang iisang pananaw ang nag-udyok sa may-akda na sumulat kundi ang pinaghalu-halong pananaw na ang nais iparating ay ang kabuuan ng pagtao at mundo.

Ang lahat ng simbolismo ay naaayon sa tema at konseptong ipinapakilala ng may-akda sa mga mambabasa. Kung ang mga babae ay mayfeminismo ang mga homosexual naman ay queer. Sa halip na paglalarawan at tuwirang maglalahad ng mga imahen na layong ilantad ang totoong kaisipan ng pahayag sa loob ng panitikan.

Madaling matukoy kung ang isang panitikan ay feminismo sapagkat babae o sagisag babae ang pangunahing tauhan ay ipimayagpag ang mabubuti at magagandang katangian ng tauhan.

Teoryang Arkitaypal v Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang mga mahahalagang bahagi ng akda sa pamamagitan ng mga simbolo. Kasabay ng kanilang paglikha ng mga obra sa ganitong lapit, nagpalaganap din ang kanilang hanay ng mga manifesto at sanaysay na kumakatawan sa kanilang teorya.

Ang Teoryang Dekonstruksyon

Ipinakikita sa akda na ang tao ay nagbabago o nagkakaroon ng panibagong behavior dahil may nag-udyok na mabago o mabuo ito. Kaya kung isa kang kapus-kapalaran Wala kang pag-asang umakyat sa lipunan.

Teoryang Kultural v Ang layunin ng panitikan ay ipakilala ang kultura ng may-akda sa mga hindi nakakaalam.

TEORYANG IMAHISMO

Samantala, sa Ingletera naman ay nakilala ang mga manunulat na sina D. Sa halip na paglalarawan at tuwirang maglalahad ng mga imahen na layong ilantad ang totoong kaisipan ng pahayag sa loob ng panitikan.

Nais din nitong ipakita na ang kasaysayan ay bahagi ng buhay ng tao at ng mundo. Sa madaling sabi, ang moralidad ay napagkakasunduan ayon na rin sa kaantasan nito. Naipakikita rito ang pamaraan ng mga tauhan sa pagsugpo sa suliranin o kalagayan ng lipunan na nagsisilbing gabay sa mga mambabasa sa magpuksa sa mga katulad na suliranin.

Teoryang Sosyolohikal v Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang kalagayan at suliraning panlipunan ng lipunang kinabibilangan ng may-akda. Teoryang Imahismo v Ang layunin ng panitikan ay gumamit ng mga imahen na higit na maghahayag sa mga damdamin, kaisipan, ideya, saloobin at iba pang nais na ibahagi ng may-adka na higit na madaling maunawaan kaysa gumamit lamang ng karaniwang salita.

Teoryang Bayograpikal v Ang layunin ng panitikan ay ipamalas ang karanasan o kasagsagan sa buhay ng may-akda. Teoryang Realismo v Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang mga karanasan at nasaksisan ng may-akda sa kanyang lipunan.

Samakatuwid, ang panitikan ay hango sa totoong buhay ngunit hindi tuwirang totoo sapagkat isinaalang-alang ng may-akda ang kasiningan at pagkaefektibo ng kanyang sinulat. Ang mga sikat na koleksyon ng mga tula sa imahismo ay ang Des Imagistes:Questions & Answers» Education» halimbawa ng akda na teoryang dekonstruksyon.

Question: halimbawa ng akda na teoryang dekonstruksyon. ANO ANG BUOD NA SANAYSAY NG INDONES NA MAY AKDA SI STELLA HANDILYAR? Ang pag-iisa-isa ng mga sinasabi ng may-akda sa texto.

Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang iba’t ibang aspekto na bumubuo sa. Teoryang Dekonstruksyon Sa teoryang Dekonstruksyon, binibigyang-diin ang kamalayan ng manunulat at ng mambabasa bilang mga produkto ng social discourse na nakasulat.

matatagpuan sa akda ang mga huwaran o pardon at kaayusan ng buhay na makikita rin sa halos lahat ng uri ng tao sa daigdig. Halimbawa ng arketipong tauhan ay ang bayani sa mga. Teoryang Klasismo/Klasisismo. v Ang layunin ng panitikan ay maglahad ng mga pangyayaring payak, ukol sa pagkakaiba ng estado sa buhay ng dalawang nag-iibigan, karaniwan ang daloy ng mga pangyayari, matipid at piling-pili sa paggamit ng mga salita at laging nagtatapos nang may kaayusan.

Teoryang Humanismo. v Ang layunin ng panitikan ay ipakita na ang tao ang sentro ng. halimbawa ng akda na teoryang dekonstruksyon. by Guest | 8 years, 11 month(s) ago 0 Ang pag-iisa-isa ng mga sinasabi ng may-akda sa texto.

Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang iba’t ibang aspekto na bumubuo sa tao at mundo. ANO ANG BUOD NA SANAYSAY NG INDONES NA MAY AKDA SI STELLA HANDILYAR? Mga Teoryang Pampanitikan. Teoryang Humanismo; Teoryang Formalistiko Teoryang Sosyolohikal; Teoryang Eksistensyalismo; Teoryang Romantisismo; Teoryang Naturalismo; Teoryang Dekonstruksyon; Patungkol sa Blog; Linggo, Oktubre 13, ang kahulugan nito's nasa kamalayan ng manunulat, ngunit sa oras na nasa kamay na ito ng.

Mga halimbawa ng teoryang dekonstruksyon? Question & Answers. Ang teoryang dekonstruksyon ay nagbibigay pansin sa kamalayan ng manunulat at ng mambabasa bilang mga produkto ng social discourse na nakasulat. ang panitikan ay produkto ng tiyak na may akda na siyang tagapagdala o tagapag ingat ng isang tradisyong pang .

Download
Mga halimbawa ng sanaysay na napapaloob sa teoryang dekonstruksyon
Rated 3/5 based on 25 review